drhalimahali

ADAKAH ANDA MENGIMPIKAN GENERASI IDAMAN SELANGOR

In Uncategorized on April 15, 2010 at 3:08 am

Kerajaan Negeri Selangor serius merancang mahu menjadikan Selangor negeri idaman, maju, selamat, sejahtera dan berkebajikan. Diantara teras pembangunan lestari negeri ialah memacu pembangunan modal insan. Perancangan rapi yang mengambilkira input daripada pelbagai pakar pembangunan insan yang mempunyai pengalaman dan ahli akademik serta pakar motivasi dan telah dibentang kepada wakil warga pendidik, pimpinan masyarakat, siswa, belia dan NGO serta akitivis masyarakat. Maka, lahirlah satu model pambangunan modal insan sebagai satu dasar kerajaan baharu negeri Selangor iaitu S.P.I.E.S tm.

Pembangunan insan secara menyeluruh dan sepadu ini digagaskan bagi melahirkan modal insan berkualiti sebagai agen yang akan menyokong dan mendokong pembangunan negeri Selangor hingga tercapai visi menjadi Selangor baldatun tayyibatun wa robbun ghafuur iaitu negeri yang baik dan diampuni serta dirahmati oleh Allah swt.

Namun, usaha pembangunan insan ini perlu diseimbangkan dengan program mitigasi insan liabiliti yakni meminimakan jumlah insan yang merugikan diri, keluarga, masyarakat dan negeri. Golongan yang dimaksudkan insan liabiliti ialah mereka yang terjebak dalam gejala sosial seperti penagihan dadah, penagihan arak, jenayah dan vandalisme.

Gejala social yang melanda masyarakat terutama yang melibatkan golongan remaja dan belia seperti buang bayi, sumbang mahram, video lucah,lumba haram dan sebagainya telah memporakperandakan institusi kekeluargaan dan mengancam keutuhan dan keharmonian masyarakat dan Negara. Fenomena ini dijangka akan bertambah teruk jika tiada tindakan yang drastik dan efektif dirangka dan dilaksanakan segera.

Kerajaan wajib melakukan dua perkara ini serentak bukan terasing atau terpisah-pisah seperti yang telah dilakukan oleh pihak berwajib dahulu. Inilah yang dimaksudkan dengan pendekatan amar ma’ruf nahi mungkar atau mengajak kepada perkara kebajikan dan mencegah kemungkaran.

Justeru, untuk mempastikan keberkesanan ikhtiar menangani gejala sosial maka kerajaan negeri Selangor melalui Jawatankuasa Tetap Pembangunan Modal Insan mewujudkan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Sosial di peringkat negeri yang melibat pelbagai jabatan dan agensi kerajaan seperti Jabatan Pelajaran, Jabatan Kesihatan, Jabatan Kebajikan, JAIS, PDRM, AADK, semua Pegawai Daerah, semua Datuk Bandar/YDP PIHAK BERKUASA TEMPATAN,NGO, pimpinan masyarakat, pertubuhan wanita dan belia, PIBG, Majlis Permuafakatan Tadika Selangor, pimpinan tertinggi IPT negeri dan aktivis masyarakat.
Jawatankuasa ini akan di wujudkan di daerah-daerah yang melibatkan komposisi ahli AJK yang sama dan juga penghulu. Segala program yang dirancang bagi membendung penularan gejala sosial dan jenayah akan di jalankan adalah diberi nama Program GeMS(Generasi Idaman Selangor).

Kaedah pelaksanaan GeMS menggunakan pendekatan 5P iaitu Pembangunan, Pencegahan, Pencelahan, Penguatkuasaan dan Pemulihan ke atas golongan sasaran secara bersepadu dan bersifat jangka panjang.

Ingin saya tekankan di sini, pendekatan yang diperlukan ialah pendekatan holistik dan inklusif. Strategi yang memungkinkan kejayaan mengatasi gejala social ialah kolaborasi sinergistik di antara pelbagai jabatan dan agensi kerajaaan serta badan-badan NGO, pimpinan setempat masyarakat serta keluarga dan rakan taulan. Sudah tentu polisi kerajaan dan pelaksanaan program berimpak tinggi yang sentiasa dipantau dan diberi penambahbaikan. Kajian & Penyelidikan perlu di utamakan.

Adalah harapan saya semua penduduk di Selangor memainkan peranan proaktif bagi melahirkan generasi idaman Selangor yang bersifat positif, berakhlak mulia dan mara ke depan melahirkan budaya bantu membantu, prihatin dan sentiasa peka kepada keadaan sekeliling dan kebajikan keluarga sekeliling.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: