drhalimahali

JUDI SUKAN: LAPORAN THE EDGE & MALAYSIAKINI

In Uncategorized on June 12, 2010 at 9:16 pm

Berjaya tetap bertegas telah dapat kelulusan
Regina Lee

Mega-konglomerat Berjaya Corporation terus berusaha untuk menutup mulut pengkritiknya, dengan sekali lagi menegaskan bahawa ia telah mendapat kelulusan kerajaan untuk menjalankan operasi pertaruhan sukan secara sah.

Dalam kenyataannya kepada Bursa Malaysia semalam, syarikat itu mempertahankan pengumumannya kepada bursa pada 12 Mei lalu mengenai cadangannya untuk mengambil alih 70 peratus pegangan dalam Ascot Sports Sdn Bhd – syarikat yang mempunyai lesen pertaruhan tersebut – bernilai RM525 juta.

Menurutnya, terdapat banyak percanggahan perbahasan mengenai status sebenar kelulusan yang diberikan kepada Ascot untuk menjalankan operasi pertaruhan sukan di negara ini.

Dalam mematuhi arahan Bursa, syarikat itu mengulangi kembali bahagian-bahagian tertentu dalam pengumuman 12 Mei lalu yang menyatakan bahawa menteri kewangan telah memberi kelulusan untuk menerbitkan semula kepada Ascot lesen untuk menjalankan operasi pertaruhan sukan mengikut terma dan syarat-syarat tertentu.

Menurutnya, dalam perenggan 8 yang menyenaraikan Kelulusan Diperlukan, perenggan kecil (d) menyatakan, “Menteri kewangan untuk menerbit semula lesan pertaruhan sukan dan perubahan pemegang saham dan pengarah di Ascot, jika perlu.”

Dengan demikian, katanya terbukti daripada kenyataan di atas bahawa Ascot telah mendapat kelulusan daripada menteri kewangan untuk menjalankan operasi pertaruhan sukan dan bahawa lesen rasmi yang pertama kali diberikan pada 1987 adalah menunggu untuk diterbitkan semula.

Sebanyak 70 peratus saham Ascot Sukan diilik oleh pengerusi Berjaya Corp Tan Sri Vincent Tan.
========================================================

Berjaya Corp says has MoF nod for sports betting, pending licence re-issuance
Written by Joseph Chin
Friday, 11 June 2010 19:24
Bookmark and Share

KUALA LUMPUR: BERJAYA CORPORATION BHD [] clarified Ascot Sports Sdn Bhd has the Minister of Finance’s approval to conduct a sports betting operations and that the formal licence which was first issued in 1987 is pending re-issuance.

It said on Friday, June 11 there had been many conflicting discussions about the actual status of the approval given to Ascot to operate sports betting in the country.

To comply with the directive from Bursa Malaysia Securities Bhd, it reiterated certain parts of the announcement (dated May 12, 2010) to Bursa Malaysia.

BCorp said the May 12 statement stated: “The Minister of Finance has given its approval for the re-issuance to Ascot of the licence to carry out sports betting operations upon certain terms and conditions”.

Another paragraph which listed out the approvals required, a sub-paragraph stated “The Minister of Finance for the re-issuance of the sports betting licence and the changes in shareholders and directors in Ascot, if required”

BCorp said on Friday that “as such it is evident from the above statements that Ascot has the approval from the Minister of Finance to conduct a sports betting operations and that the formal licence which was first issued in 1987 is pending re-issuance”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: